Home spadek RODZAJE DZIEDZICZENIA

RODZAJE DZIEDZICZENIA

Istnieją dwa podstawowe rodzaje dziedziczenia: z ustawy i z testamentu. Każdy z małżonków może sporządzić testament, w którym wskaże dowolnego spadkobiercę. Wówczas Ci ,którzy byliby uprawnieni do dziedziczenia z ustawy mogą wystąpić z żądaniem zapłaty zachowku w terminie trzech lat od ogłoszenia testamentu. Każdy z małżonków może również zobowiązać swojego spadkobiercę czy to ustawowego czy to testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (tzw. zapis). Przykładowo małżonek może zobowiązać swoich spadkobierców ustawowych do przeniesienia własności spółdzielczej mieszkania na współmałżonka.

 

 

szukaj